Waar staan we voor?


Samen kunnen we alles!

Samen met ons gedreven leerkrachtenteam en uw betrokkenheid als ouder kunnen wij de kinderen alle kansen bieden.
Als ouder kent u uw kind het best en zijn we vereerd dat we mee op stap mogen gaan in de ontdekking van de leefwereld van uw kind.

In onze school worden ouders actief betrokken; dit kan bijvoorbeeld door mee op stap te gaan met ons, een verhaal te vertellen, mee te gaan zwemmen of gewoon door ‘s morgens gezellig een kop koffie te drinken.
Het is onze wens dat uw kind hier een onvergetelijke tijd beleeft!

Het kind heeft dan ook de meest centrale en prominente rol. Vanuit een veilig en geborgen gevoel kan een kind bij ons de wereld ontdekken.

De schoolloopbaan van uw kind in De Droomhut wordt een reis door de wereld. Door het ontdekkend leren willen wij onze kinderen vormen tot actieve wereldburgers. Dit alles in een creatieve en ondernemende schoolsfeer.


Onze wereldburger…

Een kind die sterk in zijn schoenen staat,
een kind dat de kennis heeft om de wereld te veroveren,
een kind die kritisch en verantwoordelijk is,
een kind die eerlijk en respectvol met mensen omgaat,
een kind met een brede kijk op mensen en culturen.

Kennis, vaardigheden en attitudes gaan hand in hand!

Wij kiezen er bewust voor om voor de leergebieden Nederlands en wiskunde gebruik te maken van methodes. Deze vormen een basis om de kennis en vaardigheden te verwerven.

In de andere leergebieden gaan wij met de kinderen projectmatig aan de slag. Mens en maatschappij, wetenschappen en techniek en muzische vorming worden geïntegreerd in een project dat onder begeleiding van de leerkracht samen met de kinderen gekozen en uitgewerkt wordt. Wanneer projecten uit de interesses van de kinderen vertrekken, is de motivatie en betrokkenheid van het kind zeer hoog. Dan spreken we nog niet over de extra leerwinsten die hiermee bereikt worden. Voor minder gaan we niet!

“Leren gaat verder dan memoriseren. Echt begrijpen en kunnen toepassen daar gaat het op onze school om.”
Hier mag uw kind nog kind zijn!

Als De Droomhut kiezen we voor een open communicatie en willen er echt zijn voor uw kind. We luisteren naar uw kind, echt luisteren! Opdat we het begrijpen en goed kunnen opvolgen. Kleine ongelukjes, fiere mijlpalen, groot verdriet, nieuwe ontdekkingen…Uw kind kan er mee terecht bij de juf of meester. Hier mag uw kind nog kind zijn. Een geruststellend idee toch?
Onze pijlers!
“Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is.”
Nelson Mandela