SchoolraadWat?

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. Het huidige mandaat van de schoolraad startte op 1 april 2017.Wie?

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel:
  • Sophie
  • Heleen
  • Nathalie
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders:
  • Kirby (voorzitter, mama van Myla en Bent)
  • Cindy (mama van Jayden en Senne)
  • Aline (mama van Amélie en Manon)
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:
  • Kaat Stragier
  • Tamara Callewaert (ondervoorzitter)
 • de directeur van de school:
  • Barbara Cneude
  • Sophie Quartier