Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is één van de peilers in onze visie om de kinderen alle kansen te kunnen bieden.

Heeft u interesse om bij één van de werkgroepen aan te sluiten, vraag dan zeker meer info bij één van de leerkrachten of medewerkers.