Schoolbus

De leerlingen kunnen gebruik maken van de schoolbus om het traject tussen de woonplaats en de school af te leggen. Kinderen worden opgehaald en afgezet op vooraf bepaalde en afgesproken haltes. De bus wacht niet. Als niemand aan de halte staat, dan rijdt de bus door.

Voor het schooljaar 2022 – 2023 worden volgende prijzen gehanteerd:

  • € 120 voor een jaarabonnement voor kinderen van het kleuteronderwijs
  • € 140 voor een jaarabonnement voor kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar.
  • € 160 voor een jaarabonnement voor kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
  • € 15 voor een weekkaart
  • € 1,5 voor een enkele rit

Ook wie instapt gedurende het schooljaar en een jaarabonnement wenst, betaalt de prijs van een jaarabonnement.

Kinderen wonende in een straal van 1km rond de school worden niet opgehaald met de bus. De afstand tussen 2 verschillende stopplaatsen bedraagt minstens 500m.

Meer informatie kunt u steeds bekomen op het secretariaat.